Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή του συναισθήματος. Το συναίσθημα της κατάθλιψης είναι ουσιαστικά η θλίψη ή η δυστυχία, συναίσθημα γνωστό σε όλους μας, από την καθημερινή μας εμπειρία.

Όταν το συναίσθημα αυτό παγιώνεται, μιλάμε ουσιαστικά για καταθλιπτική διάθεση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί είτε σε άλλες διαταραχές, για παράδειγμα σε ορμονικές διαταραχές, είτε με τη μορφή ενός καταθλιπτικού επεισοδίου.

Ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, το οποίο είναι η κύρια μορφή της κατάθλιψης, χαρακτηρίζεται από:

  1. καταθλιπτική διάθεση κατά το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας
  2. αρνητική και απαισιόδοξη σκέψη «είμαι άχρηστος, είμαι κακός, ο κόσμος είναι κακός, όλοι με μισούν, θα αποτύχω κτλ»
  3. απουσία ευχαρίστησης, ανηδονία, το άτομο δηλαδή δε βρίσκει ευχαρίστηση σε δραστηριότητες που προηγουμένως το ευχαριστούσαν
  4. μειωμένη ενέργεια, κόπωση
  5. αυπνία ή αντιθέτως υπερβολικές ώρες ύπνου
  6. όρεξη μειωμένη ή αντιθέτως αυξημένη
  7. σκέψεις ότι κανείς δε θέλει τη ζωή ως και επιθυμία να πεθάνει ή να αυτοκτονήσει